Dla wielu rodziców okres adaptacji w żłobku jest jednym z najcięższych pod względem emocjonalnym. W przypadku tak małych dzieci wielu rodziców ma poczucie winy, że w ogóle wysyła pociechę do obcej placówki, w której nie będzie miało kontaktu z bliskimi. Z tego powodu bardzo istotne jest, aby do adaptacji przygotować tak dziecko, jak również i rodziców. Oczywiście, podstawą jest wybór odpowiedniej placówki. Zaraz po tym dobrze jest dowiedzieć się, jakie zasady panują w żłobku i czy w ogóle będzie on odpowiedni dla naszego dziecka, poczynając od podejścia do kwestii żywienia i usypiania, a skończywszy na reagowaniu na dziecięce zachowanie niezgodne z oczekiwaniami opiekunów. Co warto więc wiedzieć o adaptacji w żłobku?

Dziecko jest mądre

To pierwsza rzecz, którą powinien zapamiętać zarówno rodzic, jak i nowy opiekun dziecka w placówce. Dzieci doskonale zdają sobie sprawę z różnic, które wpływają na ich zachowanie, gdy obok są rodzice, dalsza rodzina albo obce dzieci z opiekunkami. Nie warto więc wprowadzać dziecku nagłych zmian, na przykład przystosowywać go do spania w określonych godzinach czy odstawiać od piersi; żłobek nie może wymagać od rodziców takich zmian. Jeśli dzieci, pomimo odpowiednio przeprowadzonej adaptacji nadal mają problem z zachowaniem w żłobku, przyczyny mogą być różne: od wymagającego charakteru, znacznej wrażliwości, aż po dobranie nieodpowiedniej placówki, w której np. grupa jest zbyt duża. Warto pamiętać, że dzieci również mają swoje preferencje, dlatego adaptacja jest czasem, podczas którego możemy obserwować m.in. relacje z opiekunkami i ich reakcje na zachowanie dziecka. Zajrzyj na stronę https://www.ogrodymontessori.pl/zlobek-jezyce/ i zapytaj się o spotkania adaptacyjne w żłobku.

żłobek poznańAdaptacja jest prosta

Okres adaptacji ma pomóc zarówno dziecku, jak i rodzicowi, przyzwyczaić się do okresu rozłąki. W przypadku dziecka chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w nowym miejscu – tak aby było ono w stanie spać, jeść i bawić się z dziećmi w sali żłobka. Dla rodzica ten czas również jest ważny; pozwala mu upewnić się, że dziecku nie dzieje się krzywda i jest bezpieczne oraz ma dobrą opiekę w nowym miejscu. Przez okres adaptacyjny dziecko przyprowadza się do żłobka na krótki czas – najpierw nawet na godzinę, potem nieco dłużej. Z czasem rodzic zostawia dziecko samo w sali, oczywiście świadome faktu, że opiekun tymczasowo wyszedł, ale za chwilę wróci. To pozwala dziecku poznać otoczenie przy rodzicu, z którym czuje się bezpiecznie, a także to poczucie bezpieczeństwa rozwinąć w nowym miejscu. Aspekty te są niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku dzieci wrażliwych, które niechętnie rozstają się z rodzicami.